Громадське обговорення проектів освітніх програм

На громадське обговорення виносяться проекти освітніх програм:

1. Оновлена версія освітньої програми «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Свої пропозиції просимо направляти на електронну адресу гаранта освітньої програми biloshytska.oksana@lll.kpi.ua.

2. Оновлена версія освітньої програми «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Свої пропозиції просимо направляти на електронну адресу гаранта освітньої програми a.solomin@kpi.ua.

3. Оновлена версія освітньої програми «Медична інженерія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Свої пропозиції просимо направляти на електронну адресу гаранта освітньої програми v.shlykov@kpi.ua.

Всіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції щодо процедури громадського обговорення на електронну адресу a.solomin@kpi.ua або у будь-який інший спосіб членам проектної групи. Громадське обговорення триває 1 місяць. Заздалегідь дякуємо за співпрацю.