Подвійний диплом

За програмою “Подвійний диплом” і відповідно до Угоди про програму подвійного диплому між Познанським університетом технологій (Poznan University of Technology) та КПІ ім. Ігоря Сікорського 25.03.2021 р. відбувся захист магістерської дисертації Резнікової М.Ю.

Для захисту магістерської дисертації в рамках Програми подвійного диплому була створена спільна екзаменаційна комісія згідно з Наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського № НУ-36-2021 від 01.03.2021р. «Про організацію екзаменаційної комісії двох університетів із захисту магістерських дисертацій за освітньо-професійною програмою «Медична інженерія» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

Роботу спільної українсько-польської екзаменаційної комісії №13.10 за 25.03.2021 р. було організовано на підставі наступних документів:

  1. Наказ №527-с від 05.02.2020р. «Про направлення студента на навчання в рамках програми академічної мобільності за кордоном», на навчання в рамках програми подвійного диплома на період з 27.02.2020р. по 30.06.2020р.
  2. Наказ №3311-с від 16.11.2020р. «Про направлення студента на навчання в рамках програми академічної мобільності за кордоном», на навчання в рамках програми подвійного диплома на період з 16.11.2020р. по 01.04.2021р.
  3. Наказ по Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від 11.11.2020 р. № 3282-с Про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «Магістр».
  4.  Розпорядження проректора з навчальної роботи РП-51-2021 від 17.03.2021 р. «Про розклад роботи екзаменаційної комісії факультету біомедичної інженерії у березні 2021 року».

Засідання спільної українсько-польської екзаменаційної комісії розпочалося промовою декана факультету біомедичної інженерії, д.м.н., проф. В.Б. Максименко, який привітав головуючих екзаменаційної комісії —  пані Юстина Трояновську і пана Валерія Орела, а також інших членів комісії із започаткуванням програми подвійного диплома магістрів у Познанському університету технологій та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Результат захисту: Резнікова М.Ю. захистила кваліфікаційну роботу та отримала оцінку  «Відмінно» (за національною  шкалою), кількість балів: 99. Резнікову М.Ю. рекомендовано на отримання диплома з відзнакою. Відмічено, що робота має реальний характер, наукову і практичну цінність, а також виконана на високому професійному рівні.

Магістра Резнікову М.Ю. рекомендовано до вступу на ІІІ освітньо-науковий рівень вищої освіти за міжуніверситетською програмою підготовки докторів філософії на основі спільних академічних заходів, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння.

Підсумки роботи спільної українсько-польської екзаменаційної комісії відображено у Протоколах захисту подвійного диплому: протокол Познанського університету технологій №146999 від 25.03.2021 р. та протокол КПІ ім. Ігоря Сікорського №1 від 25.03.2021 р.

Детальніше у розділі Подвійний диплом