Навчальна робота

Матеріали лекцій, лабораторних і практичних занять

Дисципліна / Кредитний модуль

Лекції

Лабораторні / Практичні

Телемедицина та комп’ютерні мережі 1. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник, 2013

2. Комп’ютерні мережі. Лекції. 2014

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 2016

2. Питання для комп’ютерного тестування

Високопродуктивні розподілені операційні системи 1. Підручник. Розподілені системи. Том 1 1. Практикум з дисципліни  для спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки»

2. Лабораторні роботи з дисципліни в Microsoft Visual Studio 2010

3. Питання для комп’ютерного тестування

Мікропроцесорна техніка 1. Мікропроцесорна техніка. Конспект лекцій, 2017 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 2014

2. Практикум на Arduino UNO «Мікропроцесорна техніка», 2018

3. Питання для комп’ютерного тестування

Медичні мікропроцесорні системи 1. Texas Instruments. Medical Applications Guide, 2007

2. Texas Instruments. Medical Applications Guide, 2010

1. Практикум з дисципліни  для спеціальностей 163 «Біомедична інженерія»