Наукова робота студентів

Наукові студентські гуртки

На кафедрі БМІ діє студентське конструкторське бюро під керівництвом ст. викладача С.В. Зубкова, до роботи якого залучені: 2 аспіранти (Козій М.І., Богайчук-Козій І.В.), 2 – магістри БМ-91мп.

 

Участь в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, грантах, кількість переможців:

Магістр Стегній Владислав Васильович став переможцем (отримав диплом I ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році (Наказ МОН від 05.08.2019 № 1059) зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» (науковий керівник д.б.н., проф. Орел Валерій Еммануїлович).

 

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 163 Біомедична інженерія

Відповідно до Наказу МОН №1271 від 04.10.2019 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського було обрано базовим закладом для проведення Конкурсу.

До складу конкурсної комісії увійшли 11 експертів з провідних навчально-наукових закладів України, список додається (додаток №1).

В період з 24 березня по 26 квітня комісія розглянула надіслані на другий тур конкурсу 10 робіт.

Кожна робота була анонімно оцінена двома незалежними експертами за 100 бальною шкалою.

Конкурсна комісія здійснила оцінювання презентацій робіт учасників.В загальну оцінку входить оцінка обох рецензентів та середня оцінка експертів конкурсної комісії.

Згідно положення про проведення конкурсу, можуть бути обрані не більше 25% переможців від загальної кількості (10) учасників. За результатами маємо 1 переможця та 3 призерів:

1 місце – Олендер Павло Сергійович,

2 місце – Московцова Олександра Дем’янівна,

3 місце – Матвєєва Ілона Олегівна,

3 місце – Денисенко Анастасія Петрівна.