Навчальні лабораторії кафедри

  1. Лабораторіямедичної електроніки

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

— Електронні сенсори та біочіпи;

— Біоніка, біокібернетика та робототехніка;

— Застосування професійного програмного забезпечення в біомедичній інженерії.

  1. Лабораторія біоматеріалів

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

— Медична фізика;

— Клітинна і тканинна інженерія;

— Науково-дослідна практика.

  1. Лабораторія мікропроцесорних систем

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

— Медичні мікропроцесорні системи;

— Цифрова обробка і аналіз сигналів в біомедичних системах;

— Системи відображення біомедичної інформації.

  1. Лабораторія медичної інженерії

Навчальні дисципліни за спеціальністю:

— Проектування біотехнічних систем;

— Біомедична наноелектроніка;

— Телемедицина та комп’ютерні мережі.