Офіційні документи

Умови прийому до закладів вищої освіти в 2020 році — https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/Umovy-2020.pdf

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році — https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» —  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

Максимальні обсяги державного замовлення у 2020 році — https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/04/max2020.pdf

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році —  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/05/Price2020.pdf

Більше інформації за посиланням

https://pk.kpi.ua/documents/