Офіційні документи

Умови прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2021/Nakaz%201274.pdf

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році —https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» —  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf 

Максимальні обсяги державного замовлення у 2021 році — https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/03/max_2021.pdf

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році —  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/06/price_edu_prog_2020.pdf

Більше інформації за посиланням

https://pk.kpi.ua/documents/