Вступ до магістратури (денна форма)

Спеціальність 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-професійна програма – Медична інженерія

Термін навчання: 1 рік 4  місяці – з отриманням кваліфікації “магістр з біомедичної інженерії” (на базі ступеня бакалавра).

Форми навчання: денна.

Увага!

Шановні вступники до магістратури для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) необхідно зареєструватись з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, або німецьку, або іспанську, або французьку мови!

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського робить все можливе, щоб зробити вашу реєстрацію максимально комфортною та безпечною у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Реєстрація відбуватиметься виключно дистанційно з використанням системи «Електронний кампус» для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього року та з використанням електронної пошти для випускників попередніх років. Рекомендуємо всім вступникам, які завершують навчання у інших закладах освіти зареєструватись для складання ЄВІ та ЄФВВ за місцем вашого навчання.

Радимо підготувати скан-копії таких документів (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):

  1. Паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);
  2. Облікова картка платника податків;
  3. Особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

Освітньо-професійна програма підготовки «Медична інженерія»

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються. Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Для того щоб змінити фах після одержання диплому бакалавра, необхідно скласти додаткове фахове випробування до ЄВІ.

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за коши фізичних та/або юридичних осіб максимум 30 заяв. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 25 липня по 27 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня — 03 червня 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Термін прийому заяв та документів* 15 липня — 23 липня 1800
Вступні випробування ЄВІ 30 червня
Фахові 24 — 30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 14 серпня*
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 19 серпня**

* Для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів замість ЄВІ/ЄФВВ, прийом заяв та документів розпочинається 22 червня, і закінчується 25 червня (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);

** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 — оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 — оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA — чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Перелік документів для вступу до магістратури:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
  • диплом бакалавра (оригінал та копії);
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  • чотири фотографії.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Детальніше на сайті приймальної комісії КПІ

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Програми вступних випробувань для вступу до магістратури:

Додаткове випробування за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Медична інженерія» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»  — непередбачено.

Комплексне фахове випробування за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Медична інженерія» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» — http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/04/163-Медична-інженерія-Комплексне-фахове-2021.pdf;

З іноземної мови програма вступного випробування до магістратури — Інформація щодо єдиного вступного іспиту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

Консультація з вступних випробувань до магістратури за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Медична інженерія» зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»  відбудуться 24 липня і 26 липня 2021 року в 12.00 у дистанційному режимі.

Спеціальність Назва освітньої програми Назва випробування Дата проведення випробування Час початку випробування Місце проведення випробування

Дата і час проведення консультації в Zoom

163 Біомедична інженерія Медична інженерія комплексне фахове (І сесія) 25.07.2021 12.00 ауд. 321 корп. 24 24.07.2021, 12.00

ідентифікатор конференції: 219 622 9751

код доступу: 2021

163 Біомедична інженерія Медична інженерія комплексне фахове (ІІ сесія) 27.07.2021 12.00 ауд. 321 корп. 24 26.07.2021, 12.00

ідентифікатор конференції: 219 622 9751

код доступу: 2021

Підключитися до конференції в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2196229751?pwd=ZFkxUzJBWVQrRkRTSmo3Y2lTVUJpdz09

Більш детальну інформацію про особливості вступної кампанії можна дізнатися за телефоном гарячої лінії факультету біомедичної інженерії:
тел. +380-50-953-84-03

Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів): кім. 157-2 корпус 16 (5 поверх).

Корисні посилання: