Аспірантура та докторантура

Спеціальність 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітньо-наукова програма – Біоедична інженерія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з отриманням ступіню – доктор філософії з біомедичної інженерії, та освітньої кваліфікації – доктор філософії з біомедичної інженерії.

Інформацію для вступників в аспірантуру та докторантуру Ви зможете знайти за посиланням.


Сайт відділу аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ»

ЗАВАНТАЖИТИ

Програми вступних випробувань з освітньої програми:
163 Біомедична інженерія Основна програма вступного випробування
163 Біомедична інженерія Додтаткова програма вступного випробування

Паспорт спеціальності 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»


Перелік наукових фахових видань (з сайту МОН)

Перелік електронних фахових видань (з сайту МОН)

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/


ЗАВАНТАЖИТИ — ДСТУ 8302:2015: Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

ДСТУ 8302:2015, що встановлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах.


Вимоги до оформлення дисертації 

Зміни передбачені наказом відомства від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 року № 155/30023). Наказ набуває чинності з 10 березня 2017 року

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17