Напрями підготовки

Біомедична інженерія (БМІ) — міждисциплінарна галузь науки і техніки, яка поєднує інженерію та науки про життя. Завданням БМІ є вирішення проблем, що виникають при вивченні живих об’єктів, за допомогою інженерних методів і принципів. Це діяльність широкого спектру: від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових фундаментальних досліджень (Emory University, Atlanta, U.S.A. ).

Діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями:

— (163) Біомедична інженерія (спеціалізація — Медична інженерія (бакалавр, магістр))

— (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація — Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр, спеціаліст))

Презентація кафедри (PDF)

Відповідно до рішення наради, проведеної Віце-прем’єрміністром України К.І.Грищенком 9 квітня 2013 р. в Державний класифікатор професій введена кваліфікація — Іженер біомедичний.

Бакалаври біомедичної інженерії

Необхідність підготовки фахівців з біомедичної інженерії, що були б компетентними в питаннях розробки техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових та медичних технологіях, підтверджується зверненнями працівників закладів охорони здоров’я і спорту, виробничих підприємств медичної промисловості, проектно-конструкторських, науково-дослідницьких та науково-навчальних закладів природничого та технічного спрямування України. Це стратегічний напрям сучасної економічної політики багатьох країн, мета яких – підвищення стандарту життя населення і трансформація економіки, науки і техніки в соціальну сферу.

У сфері охорони здоров’я Біомедична інженерія охоплює всі засоби і методи досліджень із застосуванням інженерно-технічних знань, а також розробку, виробництво, експлуатацію і сертифікацію медичної техніки, біоматеріалів, виробів медичного призначення, програмно-інформаційного і телемедичного забезпечення охорони здоров’я.

Головна відмінність біомедичних інженерів від інших інженерно-технічних працівників – поглиблена біологічна та медична підготовка, медичний світогляд при постановці і вирішенні інженерно-технічних завдань, здатність самостійно здійснювати і контролювати інженерну складову лікувально-діагностичних технології при роботі у медичних установах.

Магістри біомедичної інженерії

Враховуючи попит на біоінженерів у сфері охорони здоров’я діяльність кафедри біомедичної інженерії спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за спеціальностями: (163) Біомедична інженерія, спеціалізація — Медична інженерія (бакалавр, магістр) (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, (спеціалізація — Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (бакалавр, магістр).

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» спеціалізації «Медична інженерія» здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 163 «Біомедична інженерія» (напряму 6.051402 «Біомедична інженерія») та освітньо-професійної підготовки бакалавра з інших спеціальностей (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).

Додаткове вступне випробування проводиться з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (6/ІІ).

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:

  1. Об’єктно-орієнтоване програмування (1/с),
  2. Цифрова схемотехніка (Електроніка-4) (5/ІІ),
  3. Біомедична механіка (2/с)

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» обчислюється як проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Програми додаткового і комплексного фахового випробування за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Біомедичні прилади та інформаційні системи» здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (6.051003 «Приладобудування») та освітньо-професійної підготовки бакалавра з інших спеціальностей (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).

Додаткове вступне випробування проводиться з дисципліни «Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-2. Цифрова схемотехніка» (4/ІІ-2).

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:

  1. Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-3. Мікропроцесори (4/ІІ-2),
  2. Об’єктно-орієнтоване програмування (5/І -3),
  3. Біомедична механіка (6/с).

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» обчислюється як проста арифметична сума вагових балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Програми додаткового і комплексного фахове випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».