Освітні програми

Освітня програма (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) – це система освітніх компонентів на відповідному РВО в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;

– очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

  1. Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ( 152_Освітня_програма_бак);
  2. Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бак).

Освітньо-наукова програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

  1. Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка зі спеціалізації – біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (152_Освітня_програма_маг);
  2. Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітня_програма_маг).
  3. Освітньо-наукова програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_маг).

Освітньо-наукова програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

  1. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152_Освітня_програма_PhD_2018).
  2. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2018).

Проект освітньо-наукової програми 2020 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

  1. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Проект_Освітня_програма_PhD_2020);
  2. Відгуки роботодавців на освітньо-професійну програму 2020 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ТОВ Укрмедтехніка УМТ);
  3. Рішення проектної групи щодо освітньо-професійної програми для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити).