Освітні програми

Освітня програма (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) – це система освітніх компонентів на відповідному РВО в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;

– очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Освітньо-професійна програма 2018 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ( 152_Освітня_програма_бак);
 2. Освітньо-професійна програма 2018 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бак).
 3. Освітньо-професійна програма 2020 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2020).
 4. Освітньо-професійна програма 2021 р. «Медична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_бакалавр_2021).
 5. Відгуки роботодавців на освітньо-професійної програми 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона, рецензія НПЦ Профілактичної та клінічної медицини);
 6. Протокол засідання кафедри біомедичної інженерії № 7 від « 13 »   01  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського із узгодженням пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, витяг кафедри);
 7. Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 8 від « 17 »   02  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, додаток із пропозиціями);
 8. Рішення проектної групи щодо оосвітньо-професійної програми 2021 р. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити).

Освітньо-наукова програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 1. Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка зі спеціалізації – біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (152_Освітня_програма_маг);
 2. Освітньо-професійна програма 2018 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітня_програма_маг).
 3. Освітньо-наукова програма 2018 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія зі спеціалізації – медична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_маг).
 4. Освітньо-професійна програма 2020р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_магістр_2020).
 5. Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 6 від « 07 » 02  2020 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (завантажити).
 6. Освітньо-професійна програма 2021 р. «Медична інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітньо-наукова_програма_магістр_2021).
 7. Відгуки роботодавців на освітньо-професійної програми 2021 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона, рецензія НПЦ Профілактичної та клінічної медицини);
 8. Протокол засідання кафедри біомедичної інженерії № 7 від « 13 »   01  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського із узгодженням пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, витяг кафедри);
 9. Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії № 8 від « 17 »   02  2021 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського щодо затвердження пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (протокол, додаток із пропозиціями);
 10. Рішення проектної групи щодо оосвітньо-професійної програми 2021 р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити).

Освітньо-наукова програма 2016 — 2018 н.р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 1. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (152_Освітня_програма_PhD_2018).
 2. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2016).
 3. Освітньо-професійна програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2018).

Освітньо-наукова програма 2020 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 1. Проект освітньо-наукової програми 2020 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Проект_Освітня_програма_PhD_2020);
 2. Освітньо-наукова програма 2020 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2020);
 3.  Освітньо-наукова програма 2021 р. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (163_Освітня_програма_PhD_2021);
 4. Відгуки роботодавців на освітньо-наукову програму 2020 року для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (рецензія ДУ ССХ ім. М. Амосова, рецензія ТОВ Укрмедтехніка УМТ, рецензія ДУ ІЕЗ ім. Патона);
 5. Протокол засідання кафедри біомедичної інженерії №  1   від « 31 »   08   2020 р. факультету біомедичної інженерії КПІ ім. І.Сікорського із узгодженням пропозицій від роботодавців і здобувачів вищої освіти (завантажити);
 6. Рішення проектної групи щодо освітньо-наукогвої програми для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (завантажити).