Навчальні плани

Навчальний план є нормативним документом університету, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (спеціалізації). Навчальні плани складаються окремо для кожного РВО та за кожною формою навчання (в тому числі навчання зі скороченим або подовженим, порівняно з нормативним, терміном навчання) на основі відповідної освітньої програми та графіка навчального процесу.

Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та випускної атестації.

Навчальні дисципліни у навчальному плані розподілені на цикли:

– загальної підготовки (за спеціальністю);

– професійної підготовки (за спеціалізацією).

Навчальні плани загальної підготовки (за спеціальністю):

 1. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 2017 року набору (152_НП_бак_2017 перехідний);
 2. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2017 року набору (163_НП_бак_2017 перехідний);
 3. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 2018 року набору (152_НП_бак_2018 перехідний);
 4. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2018 року набору (163_НП_бак_2018 перехідний);
 5. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 2019 року набору (152_НП_бак_2019);
 6. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2019 року набору (162_НП_бак_2019).

Навчальні плани професійної підготовки (за спеціалізацією):

 1. Навчальний план магістрів за 152 спеціалізацією біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи 2018 року набору (152_НП_маг_2018);
 2. Навчальний план бакалаврів за 163 спеціальністю медична інженерія 2018 року набору (163_НП_маг_2018);
 3. Навчальний план магістрів за 152 спеціалізацією біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи 2019 року набору (152_НП_маг_2019);
 4. Навчальний план бакалаврів за 163 спеціальністю медична інженерія 2019 року набору (163_НП_маг_2019).

Навчальні плани підготовки докторів філософії:

 1. Навчальний план докторів філософії за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2016 року набору (163_НП_PhD_2016).

Навчальні плани загальної підготовки іноземців (за спеціальністю):

 1. Навчальний план бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія 2017 року набору для іноземців (163_НП_бак_2017 іноземці).